Lukk.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan luksia.fi.

Ammatillinen koulutus

Suomessa voi hankkia koulutuksen johonkin ammattiin etenkin ammattikouluissa. Ammattikouluihin voi hakeutua opiskelemaan joko heti peruskoulun päätteeksi eli perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen tai vasta myöhemmässä vaiheessa elämää. Usein ammattikoulua pidetään vaihtoehtona lukioon menemiselle, mutta ammatillisen perustutkinnon voi moni haluta hankkia myöhemmässäkin elämänvaiheessa. Toki lukionkin voi käydä myöhemmin kuin heti peruskoulun päätteeksi. Vaihtoehtoja jatko-opinnoille on yhtä paljon, kuin nettikasinoita. Kurkista blackjack -ohjeet täältä. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen

Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa keväällä tai syksyllä. Hakeminen on nykyään sähköistä ja se tehdään osoitteessa opintopolku.fi. Jos kevään hausta jää jäljelle tyhjiä paikkoja eri oppilaitoksissa, järjestetään niiden täyttämistä varten lisähaku kesän aikana. Yksityisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen haku tapahtuu yleensä suoraan oppilaitokseen. Näitä hakuja varten tarvitsee mennä aina kyseisen oppilaitoksen verkkosivuille katsomaan ohjeet siitä, miten oppilaaksi hakeminen tapahtuu.

Ammatillinen perustutkinto tarkoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai työvoimakoulutuksessa tehtyä tutkintoa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta ja sen laajuus on 180 opintopistettä.

Ammattitutkinto tarkoittaa joko valmistavassa koulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa tehtyä tutkintoa. Ammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä.

Erikoisammattitutkinto suoritetaan kuten ammattitutkinto, mutta siinä on osoitettava alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Itselle sopivan koulutusalan hakeminen

Jos hakija haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon rakennusalalta, tarvitsee silloin valita haluaako maalariksi, putkiasentajaksi tai talonrakentajaksi vai haluaako suuntautua maarakennusalalle. Usein opiskelupaikkakunta saattaa toimia ratkaisevana tekijänä tarkemman suuntautumisen valikoitumisessa, mutta toisaalta hakija saattaa olla varma, että haluaa vaikkapa talonrakentajaksi ja nimenomaan hirsirakentajaksi. Hirsirakentajan rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa Hyvinkäällä ja kivirakentajan tutkinnon Joensuussa. Talonrakennuksen perustutkinnon voi tehdä useilla eri paikkakunnilla ja myös ruotsinkielisiä vaihtoehtoja on.

Jos joku haluaa ompelijan ammatillisen tutkinnon, niin silloin on valittava tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittaminen. Suuntautumisvaihtoehtona on muun muassa mittatilausompelijan tutkinto.

Sähköasentajat hankkivat sähkö- ja energia-alan koulutuksen ja suorittavat perustutkinnon sähkö- ja automaatioalalta. Siellä on vaihtoehtona suuntautua sähköasentajaksi. Toinen suuntautumisvaihtoehto sähkö- ja automaatioalalla on automaatioasentaja. Lisäksi on mahdollisuus sähköasentajan ammattitutkintoon.